Voor Nederlandse lezers in het buitenland deze boeken op Amazon

Sinds kort zijn deze boektitels ook verkrijgbaar op AMAZON – wereldwijd. Fijn voor Nederlandse families & vrienden in het buitenland, die af en toe een heerlijk Hollands boek willen lezen. Online lezen via Amazon Kindle in de VS, Engeland Denemarken, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Brazilië, Canada, Mexico Australië & India beschikbaar.

Veel leesplezier wensen wij hen toe☘️

Favoriete romans voor deze zomer

Een greep uit ons boekenfonds: enkele romans voor deze zomer voor tal van spannende & ontspannende leesuren.

Van schrijfster Jose Kruijer de romans Verzwegen en Manzanilla

Van schrijfster Linda Jansen de tweeluik romans Onder water en Boven water

Van schrijfster Linda Udo de roman Koninklijk complot, het mysterie rondom de dood van prinses Diana

Van schrijfster Lucia Douwes Dekker de romans Ann Sophia – Noblesse oblige en haar nieuwste roman De terugkeer van Julia Caglieri

Deze romans zijn verkrijgbaar in alle boekhandels in Nederland en Vlaanderen, of online via alle bekende boekenwebsites als Bol.com, Libris, AKO, Bruna en De Standaard Boekhandel. NRC boekenshop, Bookspot (ECI), HEBBAN et cetera. Ook zijn al deze boeken verkrijgbaar als E-book om digitaal te lezen en via Kobo- abonnementen en bij alle bibliotheken verkrijgbaar. En voor de liefhebbers van luisterboeken: al deze boeken zijn ook verschenen als luisterboek bij bijvoorbeeld Storytel.

Namens onze schrijfsters wensen wij jullie allen vele heerlijke leesuren toe!

N.b. de roman: De terugkeer van Julia Caglieri is vanaf oktober in de bibliotheek verkrijgbaar en verschijnt in die maand ook als luisterboek.

2 juli: Zwartboek adoptie in de Tweede Kamer

Er is enorm veel te doen rondom de verzwegen adopties in de 20e eeuw in Nederland. Onze schrijfster drs. Eugenie Smits van Waesberghe schreef daar over in Zwartboek adoptie.

Donderdag 2 juli aanstaande vindt om 15.30 uur het plenaire debat over de fouten in het onderzoek Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984 plaats in de Tweede Kamer.

12 juni was Eugenie te gast bij de live talkshow De Week van Gelderland. Met uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie, de actuele berichtgeving rondom het landelijk onderzoek en het aankondigde Kamerdebat en de publicaties van Trouw en Omroep Gelderland in die week.

Begin juni brachten Trouw en Omroep Gelderland in een reeks reportages over afstand en adoptie in de tweede helft van de 20e eeuw in Nederland.

“De opdrachtgever voor het landelijke onderzoek, het ministerie voor J&V, heeft onze uitdrukkelijke wens om de gehele vorige eeuw in ogenschouw te nemen, helaas niet gehonoreerd. Laten wij niet, laten wij nooit vergeten dat in de vorige eeuw voor 1956 ook al duizenden vrouwen en kinderen van elkaar zijn gescheiden, alleen was er toen nog geen wet voor. Dat maakt het niet gelegitimeerd, “aldus Eugenie.

https://www.trouw.nl/binnenland/de-chaotische-en-ondoorzichtige-kinderbescherming-liet-hans-zwemmen~bd178bdc/?fbclid=IwAR0vYcS38lwfw97QIBdcuset5_nMAkI-9BpGfNbV4acHVFfWDgKHazRgBa4&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

9 juni 2020: de volksvertegenwoordiging heeft met algemene stemmen een voorstel aangenomen van Vera Bergkamp van D’66 voor een Kamerdebat. Nog voor de zomer moet de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zich verantwoorden naar aanleiding van de grove fouten die in het landelijk onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie zijn gemaakt. Minister Sander Dekker zal in een brief aan de Tweede Kamer schriftelijk moeten verklaren dat er niets aan getuigenissen of welke relevante correspondentie of andere documentatie dan ook wordt vernietigd, door niemand, totdat het Kamerdebat heeft plaatsgehad

De roman ‘De terugkeer van Julia Caglieri’

We zijn enorm trots en blij dat we mogen aankondigen de 6de roman van Lucia Douwes Dekker: ‘DE TERUGKEER VAN JULIA CAGLIERI speelt zich af in het vaak bruisende Valencia. En nog trotser zijn wij dat dit jaar voor Lucia Douwes Dekker ook haar 10 jarig schrijverschap is. In 2010 verscheen haar eerste roman, en tien jaar later Lucia’s 6de roman. Hoe fijn is dat voor haar schare trouwe lezers.

Hieronder een tipje van de sluier van de roman De terugkeer van Julia Caglieri.

“Het bijzondere licht in Valencia, dat alles makkelijker doet aanvoelen,maakt dat er aan het leven niet zo zwaar getild hoeft te worden”

PADUA EIND VORIGE EEUW

Voor Guiseppi Caglieri – hoofdtuinman van de beroemde Orta Botanica in Padua – is zijn dochtertje Julia met al haar dromen een principessa. Maar Guiseppi’s verbitterde moeder Marietta Caglieri dringt erop aan ‘het kind’ naar Nederland te sturen, waar ze thuishoort. Na haar vaders overlijden gaat Julia naar het bruisende Valencia, waar oom Vito en zijn muzikale echtgenote Elsbetta haar opvoeden. Daar ontdekt Julia de liefde voor stadsarchitectuur.

AMSTERDAM, ARNHEM, BIRMINGHAM, LONDEN, NEW YORK & VALENCIA

Julia heeft haar roeping als stedenbouwkundige gevonden. Met haar Amerikaanse levenspartner Rob Stonewell runt ze een internationaal architectenbureau aan de rivier de Rijn in Arnhem. Op een dag doet de gemeentelijke stadsvernieuwing van Valencia een beroep op hun deskundigheid. De narcistisch en op geld ingestelde Rob denkt daar het zijne van, Julia het hare. Evenals de Engelse Sal Martín, die ooit furore maakte in het herontwikkelen van oude industriële gebouwen.

Wij wensen alle talloze boekenfans van Lucia Douwes Dekker weer heerlijke leesuren toe en meereizen-avonturen in haar nieuwste roman.

ZWARTBOEK ADOPTIE

Over VERZWEGEN ADOPTIES in de 20e eeuw in Nederland

Soms loop ik te denken wie ik ben
en waarom ik m’n pappie en mammie niet ken.
Maar dan ga ik slapen, en ik denk aan jou
en ik weet dat er iemand is die van mij houdt!
Tekstfragment van Morrison uit radioprogramma Weeshuis Van de Hits – Peter van Bruggen
 
De waarheid over tienduizenden VERZWEGEN ADOPTIES in de 20e eeuw in Nederland belicht in Zwartboek adoptie
In Zwartboek adoptie durven moeders die onvrijwillig en vaak onwetend in de vorige eeuw een baby afstonden nu eindelijk hun verhaal te doen, na decennia lang hierover gezwegen te hebben. Uit schaamte, uit onmacht en of omdat er toentertijd niet over gepraat mocht en kon worden willen zij en hun familieleden nu de waarheid vertellen. Ook geadopteerden zelf vertellen in dit boek over hoe hun adoptie vaak zo verkeerd verlopen is en de levenslange impact voor hun gezin ervan.


“Na de bevalling moesten moeders zo snel mogelijk weg om ruimte te maken voor nieuwe. ‘Meisjes ruimen’ werd dat genoemd” (Anna, groepsverzorgster bij zwangere meisjes in het rooms-katholieke doorgangshuis Moederheil te Breda tussen 1965 en 1997)

DOORGANGSHUIZEN VOOR JONGE ZWANGERE VROUWEN
“De nonnen vertelden dat je na de bevalling geen contact meer kon hebben met je lotgenotengroep. Je mocht ook geen gegevens uitwisselen, daarop werd streng gelet. Dus nadat het kindje zou zijn geboren, stond je er opnieuw helemaal alleen voor”

Henrica (1946) een moeder op negentienjarige leeftijd over de afstand van haar zoon in een doorgangshuis.

——
De toedracht van verzwegen adopties gaat terug naar 1956 als in Nederland de adoptiewet wordt ingevoerd. Vanaf dan ontstaat er een hausse aan babyvraag door kinderloze echtparen. De zogeheten ‘doorgangshuizen’ meestal opgericht door katholieken en deels gefinancierd door de Nederlandse overheid bieden jarenlang een tijdelijk onderdak aan ongehuwd jonge zwangere vrouwen. Daar stonden zij vaak onder informele dwang en onwetend, direct na de bevalling hun baby af. Zo zijn volgens wetenschappelijke onderzoeken tussen 1956 en 1984 naar schatting 15.000 tot 25.000 baby’s afgestaan

“Ze wilden een oplossing voor de kinderloosheid en dat was gelukt. Alsof het doel daarmee was bereikt”

Antoinette, geboren in mei 1966 in het rooms-katholieke doorgangshuis De Bocht in Goirle en geadopteerd
   
DE GEVOLGEN VAN VERZWEGEN ADOPTIES – een leven lang
“Aan haar adoptiemoeder heeft mijn moeder geen goed voorbeeld gehad. Hoe weet je dan of je het goed doet met de opvoeding van je eigen kind?” Rosa, een dochter over haar geadopteerde moeder
 
Niet alleen voor de moeders toen, die afstand hadden gedaan van hun baby, gaf dit veel onbesproken leed. Decennia later wordt het nog pijnlijker voor de vele geadopteerden die op zoek gaan naar hun onbekende biologische moeders en vaders. Voor hen wordt hun afkomst ook verzwegen: persoonsgegevens blijken niet toegankelijk of geheim zijn, of moedwillig spoorloos door hoger hand opgelegd, verdwenen te zijn.


“Bij gebrek aan passende voorbeelden moest ik zelf het vaderschap uitvinden”
 
MEER DAN TWEEHONDERD ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD IN ZWARTBOEK ADOPTIE                                         
“Een staatscommissie zou zich moeten inspannen om te zorgen voor waarheidsvinding, erkenning van de belanghebbenden en het borgen van goede nazorg. Schaf adoptie als wettelijk instrument af. Geef pleegouders ‘vervangend gezag’, dat wil zeggen in plaats van een voogd” (kinderrechter)


De schrijfster Eugénie Smits van Waesberghe sprak voor haar boek ook vele deskundigen  die werkzaam zijn en waren bij adopties en vatte dit samen in ooggetuigendossiers. Zo spraken medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming over hun ervaringen. Een kinderrechter over haar dertig jaar civiel en strafrechtwerk in pijnlijke adoptiezaken. Evenals psychologen, therapeuten en jeugdhulpverleners, een priester en een directeur van een kindertehuis. Belangrijk zijn ook de visies van historici en hoogleraren die meewerkten en hun feitelijke ervaringen en kennis over adopties door de tijd heen ventileren. Meer dan tweehonderd betrokkenen hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming. Het laat de inktzwarte rand om Nederlands’ verzwegen adoptiegeschiedenis zo zien.                                                                                                                                   Drs. Eugénie Smits van Waesberghe (1965) studeerde aan de faculteit Sociale Wetenschappen en de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. Deskundige is zij op het gebied van risicotaxatie, casusregie en het opstellen van veiligheidsplannen in complexe gezinssystemen en op het terrein van afstand, adoptie en hechting. Zelf is Eugénie kort na haar geboorte onder dwang bij haar moeder weggenomen en ter adoptie in een pleeggezin geplaatst.Vijf jaar werkte Eugénie aan dit boek tezamen met vele tijdgenoten, wier verhalen, zoektochten, adoptieverleden en adoptieleed zij in dit boek namens hen mocht optekenen. 


“Voor bemiddelingen heeft de Raad geen geld of middelen meer, allemaal wegbezuinigd. Mensen moeten het zelf regelen en bekostigen. Dat is opmerkelijk als je bedenkt hoeveel baby’s onder Nederlandse wetgeving zijn afgestaan. Nu allemaal lang en breed volwassen eisen zij een fundamenteel recht op” (oud-medewerker Raad voor de Kinderbescherming)

‘We kunnen het niet veranderen, maar het gaat erom dat we het erkennen en van de fouten leren.’
Eugénie Smits van Waesberghe
(1965) is journalistiek onderzoeker, psychosociaal therapeut en coach. Sinds 2018 is zij door haar expertise gevraagd om zitting te nemen in de ministeriële werkgroep Binnenlandse afstand en adoptie. Deze werkgroep heeft de totstandkoming van het landelijke onderzoek naar de binnenlandse afstand en adoptie en de oprichting van het landelijk meldpunt voorbereid.

ZWARTBOEK ADOPTIE ligt vanaf 17 januari 2020 in de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. En is te bestellen op alle bekende boekenwebsites. Het boek bevat tevens historisch en niet eerder gepubliceerd fotomateriaal. 340 pagina’s – €20,20 ISBN 9789491535802 Ook de digitale versie ervan is vanaf dan via alle bekende boekenwebsites verkrijgbaar.

BOEKPRESENTATIE ZATERDAGMIDDAG 18 JANUARI

Bij Libris Boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda signeert Eugenie Smits van Waesberghe vanaf 14.30 uur haar boek.

MOOI vrijheidsNIEUWS

MOOI VRIJHEIDS-NIEUWS voor de lezers namens Raymond K., schrijver van Kapitein Coke en De Surinaamse Connectie.

Zoals bekend verbleef Raymond K. in een Braziliaanse gevangenis in afwachting van een uitspraak in zijn rechtszaak. VERBLEEF… want … Raymond heeft de gevangenis mogen verlaten.

Voor hem waren het zeer spannende dagen rondom zijn vrijlating. En als uitgever van zijn boeken zijn we opgelucht omdat de omstandigheden in deze gevangenis levensgevaarlijk en mensonterend zijn.

Later deze week zal Raymond op zijn website en FB pagina Raymondk Sailor iets over zijn vrijlatingsdagen schrijven. Mocht je als lezer van zijn boeken een persoonlijk bericht aan Raymond K. willen zenden dat kan dat via zijn website https://raymondk.nl/

Mooi boekennieuws voor lezers & de boekhandel

Bookaroo wil het alternatief voor Bol.com zijn

“Lezers steunen liever de boekhandel dan een webreus, maar als consument kiezen zij toch vaak voor het grote gemak. Via het nieuwe Bookaroo, koop je via de boekhandel én heb je je boek snel in huis.” Aldus de krantenkop dit weekend in een meer dan duidelijk artikel in De Volkskrant over de lancering deze week van deze boekenwebsite www.bookaroo.nl – met als doel de boekhandel te ondersteunen.

Van harte hopen wij dat boekenlezers deze – ook nog eens zeer mooie – website bezoeken om daar hun boeken te bestellen.

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/fan-van-de-boekhandel-bookaroo-wil-het-alternatief-voor-bol-com-zijn~b1f2034f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

’t HIPPE KASBOEK ‘KAKEIBO’

handig: scan deze Q&R code met je mobiel & bestel bij BOL.Com direct jouw KAKEIBO

KAKEIBO: Waar blijft mijn geld toch?

Vraag je je dat ook wel eens af? Is je geld voor het einde van de maand al op of bleef er niets over? Weten waar je geld blijft geeft rust, voldoening en financiële vrijheid. Door al die digitale betalingen als pinnen, creditcards, aankopen met je mobiel, zijn we het gevoel van de fysieke waarde van geld kwijt aan het raken. Geld is minder tastbaar en daarom verliezen we inzicht & overzicht in onze financiële huishouding.

Korte geschiedenis en de kracht van Kakeibo

Japan kent eeuwenoude tradities & wijsheden van een zuivere eenvoud, schoonheid en minimalisme. De Japanse traditie van de Kakeibo is meer dan honderd jaar oud. Een van de eerste vrouwelijke journalisten in Japan, Hani Motoka, promootte de Kakeibo al in 1904: het huishoudboekje voor vrouwen om geld vooraf te verdelen in potjes en uitgaven op te schrijven. Zo kregen vrouwen inzicht in hun financiën. De Kakeibo (spreek uit als Kakebo) is daar nog altijd gewild evenals in de VS en in Europa.

Je Kakeibo bijhouden gaat eigenlijk over geld bewuster uit te geven

DURVEN, DROMEN, DOEN! NIETS MOEDIGT ZO AAN ALS HET ZOETE GEVOEL VAN JE EERSTE BEREIKTE SUCCES VAN EEN VAN JE  DOELEN

De kracht van KAKEIBO is simpel: door heel bewust uitgaven op papier op te schrijven ga je bewuster ervaren wat je uitgeeft en waaraan. Mindful met je geld omgaan betekent ook dat je bewuster bent om te sparen voor een of meerdere doelen die je wilt bereiken.

Bedenk ook daarnaast als je minder geld gaat uitgeven, waar jij graag voor wilt sparen? Want met het bijhouden van je Kakeibo zal je merken dat je op je dagelijkse, wekelijks en maandelijkse uitgaven kunt besparen. Grote of kleine doelen? Dat maakt niet uit maar het meest realistisch is binnen zes maanden tot een à twee jaar.

Principe van het werken met en in je Kakeibo

De basis van een goedwerkende Kakeibo is het inzicht in wat er binnen komt aan inkomsten (zoals salaris) en wat er sowieso aan vaste lasten uit gaat als hypotheek/huur, verzekeringen, kosten voor gas, water en elektra. Dat soort dingen. Om alles financieel duidelijk te krijgen volg je de VIJF Kakeibo STAPPEN in het boek en krijg je reëel overzicht wat je per maand overhoudt voor persoonlijke uitgaven als huishoudgeld, kleding en extra’s. Ook weet je dan wat je per maand kunt sparen. Je schrijf contante en pinuitgaven op in je Kakeibo en zie je – hoe confronterend misschien ook – of je te veel hebt uitgegeven of juist dat er onderaan de streep nog geld over blijft. Het kost je misschien een uurtje per week maar dan heb je financiële rust in het verschiet als je de handige tips in de Kakeibo volgt en aanhoudt. In je Kakeibo staan ook inspirerend thema zoals:

  • WabiSabi, over de manier van leven: wat is nodig en overbodig.
  • Pay it forward: geven vanuit je hart en een goede daad doorgeven.
  • Kaizen: dat staat voor een goede verandering in kleine stapjes te nemen, om beter in balans te blijven. Grote stappen nemen, maakt dat je omvalt of dat het niet het juiste resultaat oplevert. Voor je Kakeibo betekent dat dat je financiële administratie voor een keer flink uiteen gehaald wordt met als einddoel: financiële inzichten en financiële rust!
  • Je zult zien dat jij je gevoelswaarde voor geld weer terugkrijgt en je meer financieel bewustzijn gaat ervaren voor een gelukkiger leven zonder financiële stress.

De kracht van Kakeibo is ook heel  ZEN

Kakeibo is om je mindful te inspireren om kleine stappen te zetten waarmee je financiële stress verbant en je focust op nieuwe doelen.

De auteurs van Kakeibo zijn Inge Boot en Marina Steinmann. Naast partner en moeder zijn beiden Lean Sensei. Lean staat in een notendop voor: verbeteren in kleine stapjes om een maximale waarde te realiseren met zo min mogelijk verspillingen waarbij. Inge en Marina behaalden allebei een Lean Six Sigma Black Belt en zijn projectmanagers van verbeter/verandertrajecten en geven trainingen bij een grote overheidsinstelling in Nederland. Enkele principes van Lean – kwaliteit, verbetering en beheersing – raken ook aan het idee achter Kakeibo; het plannen, verbeteren en beheersen van je eigen financiën. Gebaseerd op hun brede deskundige ervaringen in de praktijk, ontwikkelden Inge en Marina deze Nederlandse Kakeibo voor vrouwen om financieel te groeien en te bloeien.

De KAKEIBO is een prachtig uitgevoerd hardcover boek, volledig in kleur en voorzien van kleurrijke aquarellen gemaakt door de kunstenares Palma Grevenstuk.

Prijs € 24,50. Verkrijgbaar in alle boekhandels in Nederland en België. En als je nu in de maand juli start met dit Kakeibo kasboek ervaar je voor einde van dit jaar 2019 zeker financiële rust!

www.kakeibo.nl  #kakeibo   FB: Kakeibo