ZWARTBOEK ADOPTIE

Over VERZWEGEN ADOPTIES in de 20e eeuw in Nederland

Soms loop ik te denken wie ik ben
en waarom ik m’n pappie en mammie niet ken.
Maar dan ga ik slapen, en ik denk aan jou
en ik weet dat er iemand is die van mij houdt!
Tekstfragment van Morrison uit radioprogramma Weeshuis Van de Hits – Peter van Bruggen
 
De waarheid over tienduizenden VERZWEGEN ADOPTIES in de 20e eeuw in Nederland belicht in Zwartboek adoptie
In Zwartboek adoptie durven moeders die onvrijwillig en vaak onwetend in de vorige eeuw een baby afstonden nu eindelijk hun verhaal te doen, na decennia lang hierover gezwegen te hebben. Uit schaamte, uit onmacht en of omdat er toentertijd niet over gepraat mocht en kon worden willen zij en hun familieleden nu de waarheid vertellen. Ook geadopteerden zelf vertellen in dit boek over hoe hun adoptie vaak zo verkeerd verlopen is en de levenslange impact voor hun gezin ervan.


“Na de bevalling moesten moeders zo snel mogelijk weg om ruimte te maken voor nieuwe. ‘Meisjes ruimen’ werd dat genoemd” (Anna, groepsverzorgster bij zwangere meisjes in het rooms-katholieke doorgangshuis Moederheil te Breda tussen 1965 en 1997)

DOORGANGSHUIZEN VOOR JONGE ZWANGERE VROUWEN
“De nonnen vertelden dat je na de bevalling geen contact meer kon hebben met je lotgenotengroep. Je mocht ook geen gegevens uitwisselen, daarop werd streng gelet. Dus nadat het kindje zou zijn geboren, stond je er opnieuw helemaal alleen voor”

Henrica (1946) een moeder op negentienjarige leeftijd over de afstand van haar zoon in een doorgangshuis.

——
De toedracht van verzwegen adopties gaat terug naar 1956 als in Nederland de adoptiewet wordt ingevoerd. Vanaf dan ontstaat er een hausse aan babyvraag door kinderloze echtparen. De zogeheten ‘doorgangshuizen’ meestal opgericht door katholieken en deels gefinancierd door de Nederlandse overheid bieden jarenlang een tijdelijk onderdak aan ongehuwd jonge zwangere vrouwen. Daar stonden zij vaak onder informele dwang en onwetend, direct na de bevalling hun baby af. Zo zijn volgens wetenschappelijke onderzoeken tussen 1956 en 1984 naar schatting 15.000 tot 25.000 baby’s afgestaan

“Ze wilden een oplossing voor de kinderloosheid en dat was gelukt. Alsof het doel daarmee was bereikt”

Antoinette, geboren in mei 1966 in het rooms-katholieke doorgangshuis De Bocht in Goirle en geadopteerd
   
DE GEVOLGEN VAN VERZWEGEN ADOPTIES – een leven lang
“Aan haar adoptiemoeder heeft mijn moeder geen goed voorbeeld gehad. Hoe weet je dan of je het goed doet met de opvoeding van je eigen kind?” Rosa, een dochter over haar geadopteerde moeder
 
Niet alleen voor de moeders toen, die afstand hadden gedaan van hun baby, gaf dit veel onbesproken leed. Decennia later wordt het nog pijnlijker voor de vele geadopteerden die op zoek gaan naar hun onbekende biologische moeders en vaders. Voor hen wordt hun afkomst ook verzwegen: persoonsgegevens blijken niet toegankelijk of geheim zijn, of moedwillig spoorloos door hoger hand opgelegd, verdwenen te zijn.


“Bij gebrek aan passende voorbeelden moest ik zelf het vaderschap uitvinden”
 
MEER DAN TWEEHONDERD ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD IN ZWARTBOEK ADOPTIE                                         
“Een staatscommissie zou zich moeten inspannen om te zorgen voor waarheidsvinding, erkenning van de belanghebbenden en het borgen van goede nazorg. Schaf adoptie als wettelijk instrument af. Geef pleegouders ‘vervangend gezag’, dat wil zeggen in plaats van een voogd” (kinderrechter)


De schrijfster Eugénie Smits van Waesberghe sprak voor haar boek ook vele deskundigen  die werkzaam zijn en waren bij adopties en vatte dit samen in ooggetuigendossiers. Zo spraken medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming over hun ervaringen. Een kinderrechter over haar dertig jaar civiel en strafrechtwerk in pijnlijke adoptiezaken. Evenals psychologen, therapeuten en jeugdhulpverleners, een priester en een directeur van een kindertehuis. Belangrijk zijn ook de visies van historici en hoogleraren die meewerkten en hun feitelijke ervaringen en kennis over adopties door de tijd heen ventileren. Meer dan tweehonderd betrokkenen hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming. Het laat de inktzwarte rand om Nederlands’ verzwegen adoptiegeschiedenis zo zien.                                                                                                                                   Drs. Eugénie Smits van Waesberghe (1965) studeerde aan de faculteit Sociale Wetenschappen en de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. Deskundige is zij op het gebied van risicotaxatie, casusregie en het opstellen van veiligheidsplannen in complexe gezinssystemen en op het terrein van afstand, adoptie en hechting. Zelf is Eugénie kort na haar geboorte onder dwang bij haar moeder weggenomen en ter adoptie in een pleeggezin geplaatst.Vijf jaar werkte Eugénie aan dit boek tezamen met vele tijdgenoten, wier verhalen, zoektochten, adoptieverleden en adoptieleed zij in dit boek namens hen mocht optekenen. 


“Voor bemiddelingen heeft de Raad geen geld of middelen meer, allemaal wegbezuinigd. Mensen moeten het zelf regelen en bekostigen. Dat is opmerkelijk als je bedenkt hoeveel baby’s onder Nederlandse wetgeving zijn afgestaan. Nu allemaal lang en breed volwassen eisen zij een fundamenteel recht op” (oud-medewerker Raad voor de Kinderbescherming)

‘We kunnen het niet veranderen, maar het gaat erom dat we het erkennen en van de fouten leren.’
Eugénie Smits van Waesberghe
(1965) is journalistiek onderzoeker, psychosociaal therapeut en coach. Sinds 2018 is zij door haar expertise gevraagd om zitting te nemen in de ministeriële werkgroep Binnenlandse afstand en adoptie. Deze werkgroep heeft de totstandkoming van het landelijke onderzoek naar de binnenlandse afstand en adoptie en de oprichting van het landelijk meldpunt voorbereid.

ZWARTBOEK ADOPTIE ligt vanaf 17 januari 2020 in de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. En is te bestellen op alle bekende boekenwebsites. Het boek bevat tevens historisch en niet eerder gepubliceerd fotomateriaal. 340 pagina’s – €20,20 ISBN 9789491535802 Ook de digitale versie ervan is vanaf dan via alle bekende boekenwebsites verkrijgbaar.

BOEKPRESENTATIE ZATERDAGMIDDAG 18 JANUARI

Bij Libris Boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda signeert Eugenie Smits van Waesberghe vanaf 14.30 uur haar boek.

MOOI vrijheidsNIEUWS

MOOI VRIJHEIDS-NIEUWS voor de lezers namens Raymond K., schrijver van Kapitein Coke en De Surinaamse Connectie.

Zoals bekend verbleef Raymond K. in een Braziliaanse gevangenis in afwachting van een uitspraak in zijn rechtszaak. VERBLEEF… want … Raymond heeft de gevangenis mogen verlaten.

Voor hem waren het zeer spannende dagen rondom zijn vrijlating. En als uitgever van zijn boeken zijn we opgelucht omdat de omstandigheden in deze gevangenis levensgevaarlijk en mensonterend zijn.

Later deze week zal Raymond op zijn website en FB pagina Raymondk Sailor iets over zijn vrijlatingsdagen schrijven. Mocht je als lezer van zijn boeken een persoonlijk bericht aan Raymond K. willen zenden dat kan dat via zijn website https://raymondk.nl/

Mooi boekennieuws voor lezers & de boekhandel

Bookaroo wil het alternatief voor Bol.com zijn

“Lezers steunen liever de boekhandel dan een webreus, maar als consument kiezen zij toch vaak voor het grote gemak. Via het nieuwe Bookaroo, koop je via de boekhandel én heb je je boek snel in huis.” Aldus de krantenkop dit weekend in een meer dan duidelijk artikel in De Volkskrant over de lancering deze week van deze boekenwebsite www.bookaroo.nl – met als doel de boekhandel te ondersteunen.

Van harte hopen wij dat boekenlezers deze – ook nog eens zeer mooie – website bezoeken om daar hun boeken te bestellen.

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/fan-van-de-boekhandel-bookaroo-wil-het-alternatief-voor-bol-com-zijn~b1f2034f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

’t HIPPE KASBOEK ‘KAKEIBO’

handig: scan deze Q&R code met je mobiel & bestel bij BOL.Com direct jouw KAKEIBO

KAKEIBO: Waar blijft mijn geld toch?

Vraag je je dat ook wel eens af? Is je geld voor het einde van de maand al op of bleef er niets over? Weten waar je geld blijft geeft rust, voldoening en financiële vrijheid. Door al die digitale betalingen als pinnen, creditcards, aankopen met je mobiel, zijn we het gevoel van de fysieke waarde van geld kwijt aan het raken. Geld is minder tastbaar en daarom verliezen we inzicht & overzicht in onze financiële huishouding.

Korte geschiedenis en de kracht van Kakeibo

Japan kent eeuwenoude tradities & wijsheden van een zuivere eenvoud, schoonheid en minimalisme. De Japanse traditie van de Kakeibo is meer dan honderd jaar oud. Een van de eerste vrouwelijke journalisten in Japan, Hani Motoka, promootte de Kakeibo al in 1904: het huishoudboekje voor vrouwen om geld vooraf te verdelen in potjes en uitgaven op te schrijven. Zo kregen vrouwen inzicht in hun financiën. De Kakeibo (spreek uit als Kakebo) is daar nog altijd gewild evenals in de VS en in Europa.

Je Kakeibo bijhouden gaat eigenlijk over geld bewuster uit te geven

DURVEN, DROMEN, DOEN! NIETS MOEDIGT ZO AAN ALS HET ZOETE GEVOEL VAN JE EERSTE BEREIKTE SUCCES VAN EEN VAN JE  DOELEN

De kracht van KAKEIBO is simpel: door heel bewust uitgaven op papier op te schrijven ga je bewuster ervaren wat je uitgeeft en waaraan. Mindful met je geld omgaan betekent ook dat je bewuster bent om te sparen voor een of meerdere doelen die je wilt bereiken.

Bedenk ook daarnaast als je minder geld gaat uitgeven, waar jij graag voor wilt sparen? Want met het bijhouden van je Kakeibo zal je merken dat je op je dagelijkse, wekelijks en maandelijkse uitgaven kunt besparen. Grote of kleine doelen? Dat maakt niet uit maar het meest realistisch is binnen zes maanden tot een à twee jaar.

Principe van het werken met en in je Kakeibo

De basis van een goedwerkende Kakeibo is het inzicht in wat er binnen komt aan inkomsten (zoals salaris) en wat er sowieso aan vaste lasten uit gaat als hypotheek/huur, verzekeringen, kosten voor gas, water en elektra. Dat soort dingen. Om alles financieel duidelijk te krijgen volg je de VIJF Kakeibo STAPPEN in het boek en krijg je reëel overzicht wat je per maand overhoudt voor persoonlijke uitgaven als huishoudgeld, kleding en extra’s. Ook weet je dan wat je per maand kunt sparen. Je schrijf contante en pinuitgaven op in je Kakeibo en zie je – hoe confronterend misschien ook – of je te veel hebt uitgegeven of juist dat er onderaan de streep nog geld over blijft. Het kost je misschien een uurtje per week maar dan heb je financiële rust in het verschiet als je de handige tips in de Kakeibo volgt en aanhoudt. In je Kakeibo staan ook inspirerend thema zoals:

  • WabiSabi, over de manier van leven: wat is nodig en overbodig.
  • Pay it forward: geven vanuit je hart en een goede daad doorgeven.
  • Kaizen: dat staat voor een goede verandering in kleine stapjes te nemen, om beter in balans te blijven. Grote stappen nemen, maakt dat je omvalt of dat het niet het juiste resultaat oplevert. Voor je Kakeibo betekent dat dat je financiële administratie voor een keer flink uiteen gehaald wordt met als einddoel: financiële inzichten en financiële rust!
  • Je zult zien dat jij je gevoelswaarde voor geld weer terugkrijgt en je meer financieel bewustzijn gaat ervaren voor een gelukkiger leven zonder financiële stress.

De kracht van Kakeibo is ook heel  ZEN

Kakeibo is om je mindful te inspireren om kleine stappen te zetten waarmee je financiële stress verbant en je focust op nieuwe doelen.

De auteurs van Kakeibo zijn Inge Boot en Marina Steinmann. Naast partner en moeder zijn beiden Lean Sensei. Lean staat in een notendop voor: verbeteren in kleine stapjes om een maximale waarde te realiseren met zo min mogelijk verspillingen waarbij. Inge en Marina behaalden allebei een Lean Six Sigma Black Belt en zijn projectmanagers van verbeter/verandertrajecten en geven trainingen bij een grote overheidsinstelling in Nederland. Enkele principes van Lean – kwaliteit, verbetering en beheersing – raken ook aan het idee achter Kakeibo; het plannen, verbeteren en beheersen van je eigen financiën. Gebaseerd op hun brede deskundige ervaringen in de praktijk, ontwikkelden Inge en Marina deze Nederlandse Kakeibo voor vrouwen om financieel te groeien en te bloeien.

De KAKEIBO is een prachtig uitgevoerd hardcover boek, volledig in kleur en voorzien van kleurrijke aquarellen gemaakt door de kunstenares Palma Grevenstuk.

Prijs € 24,50. Verkrijgbaar in alle boekhandels in Nederland en België. En als je nu in de maand juli start met dit Kakeibo kasboek ervaar je voor einde van dit jaar 2019 zeker financiële rust!

www.kakeibo.nl  #kakeibo   FB: Kakeibo

Vaderdag, boeken voor mannen in deze Spannende Boeken Weken

Enkele bijzondere Vaderdag boeken voor mannen:

Iedereen eet sambal van literair schrijver Peter Storm van Leeuwen.

Zeer spannend zeezeilend avonturenboek De Surinaamse Connectie van Raymond K.

Of voor vaders die ondernemer zijn: Pionieren met passie van ondernemend schrijfster Karen Wurpel.
Voor wie durft … erotische verhalenboek van ’n bekend advocaat onder pseudoniem Mr. Robin van Rheijn: De advocaat & en zijn vrouwen.
Of het boek Costen ende Baeten van Willem Bol over zijn waargebeurde en onthutsende A.S.R. verzekeringsverhaal

25 mei Bookstore Day 2019

Bij alle Libris & BLZ. Boekhandels in Nederland is het zaterdag weer de jaarlijkse Bookstore Day. Over de hele wereld is het het de bedoeling de onafhankelijke boekhandel in het zonnetje te zetten. De boekhandelaren doen dat die dag met lezersactiviteiten en mooie boekaanbiedingen. En zondagmiddag 26 mei leest Laurenz Mol voor uit zijn boek ‘Verknipt tijdens het literair festival in Breda.

Workshops 16 mei bij Libris Bilthovense Boekhandel

Voor dames die geen fan zijn van OPRUIMEN & HUISHOUDGELD: donderdag 16 mei 2019 bij de Libris Bilthovense Boekhandel in Bilthoven een exclusieve twee-in-een workshop. Deze bestaat uit de bekende Japanse Kon Mari (opruim) methode & de Japanse KAKEIBO methode voor mindful geld uitgeven. Maaike Frisis Nederlands eerste & bekende Kon Mari consultant en vertelt over opruimen: hoe je daarmee rust, ruimte en inzicht kunt creëren. Inge Boot & Marina Steinmann, de Nederlandse Kakeibo deskundigen vertellen over mindful geld uitgeven.

Aanvang 19.00 uur – entree 7,50 euro. Aanmelden s.v.p. per mail info@bilthovenseboekhandel.nl

Wat er zo al begin 2019 gebeurde

DE ROMAN MANZANILLA

Begin dit jaar werd de roman ‘Manzanilla’ genomineerd voor een van Nederlands spannende boek 2018 door Vrouwenthrillers.nl Eind januari werd bekendgemaakt dat schrijfster Jose Kruijer met ‘Manzanilla’ door de lezers werd gekozen tot 4de beste Nederlandse Spannende boek van 2018.

Het nieuwe boek ‘KAKEIBO’ was veelvuldig in de media de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. De ‘Flow’, ‘Wendy’ en ‘Happinez’ magazines, De landelijke kranten als het AD, Telegraaf en NRC besteedden volop aandacht aan dit hippe huishoudboek. En vele lezers lieten de schrijvers van KAKEIBO, Inge Boot & Marina Steinmann weten vol enthousiasme te zijn begonnen aan hun kasboek. Ook in maart startten weer honderden dames met het op orde brengen van hun financiën.

Het nieuwe spannende avonturenboek De Surinaamse Connectie, het vervolg op Kapitein Coke dat eind december verscheen was een van de boeken tijdens De SPANNENDE BOEKENWEEK die begin maart van start ging in onder meer Amsterdam